Historie

Inhoud

De geschiedenis van Scouting Sint Victor gaat terug tot in 1947 en zijn daarmee de oudste Scoutinggroep van Waddinxveen. In 2022 bestaan we alweer 75 jaar! Onze rijke historie is beschreven op deze pagina. Heb je misschien nog oude foto’s thuis liggen of heb je een goede aanvulling voor deze pagina, aarzel dan niet om ons te contacteren!

1946-1955

Nederland is weer enigszins gewend aan de bevrijding. De ellende van oorlog kan niet worden vergeten, maar de meeste mensen zien weer toekomst. De economie is met kunst en vliegwerk weer wat opgang gekomen. De distributie van levensmiddelen en dergelijke zal nog een tijd duren. Er is optimisme, maar ook angst. Hoe zal het met Indië gaan? En zal er niet weer, zoals voor de oorlog, een grote werkloosheid komen als de geallieerde soldaten naar huis kunnen?

Inhaal Pastoor V. Dijk 1950

Inhaal Pastoor V. Dijk 1950

Patrouille Kievitten 1955

Patrouille Kievitten 1955

Er begint ook weer schot te komen in het verenigingsleven en het jeugdwerk. De St. Victor-Parochie heeft kort na de bevrijding een nieuwe kapelaan gekregen: Wilhelmus Johannes de Graaff. Waddinxveen is zijn eerste standplaats. Van de Kapelaan wordt verwacht, dat hij bijzondere aandacht besteed aan het jeugdwerk. Kapelaan de Graaff gaat dan ook meteen aan de slag. Hij vindt, dat de draad snel opgepakt moet worden. Moet het de oude draad worden, of zal het een nieuwe zijn? Voor de oorlog waren er in de Parochie de Kruisvaarders van Sint Jan de Jonge Wacht. Zal hij activiteiten in die richting geven of misschien in een andere vorm?

Hij gaat op verkenning uit, benadert jeugdleid(st)ers en bestuurders, maakt hem voor zo ver dit nodig is enthousiast en zo ontstaan de verkenners en gidsen beweging. In het verenigingsgebouw (“De Bond”) aan de Burgemeester Troonstraat wordt een grote Fancy Fair gehouden: Een jeugdbeweging kost geld en men wil een eigen onderdak. Voorlopig zijn de opkomsten in “De Bond”. Op zolder van de Sint Jozefschool moet het hoofdkwartier komen. Er wordt druk getimmerd. Verder moet er spelmateriaal aangeschaft worden, wanneer dit te verkrijgen is. Binnen de kortste keren draait de boel volop.

1956-1965

“Catherina van Siëna” en “Charles de Foucauld” zijn na 10 jaar niet weg te denken uit de Parochie. De zolder van de Sint Jozef school is het trefpunt, naast de kerk, school en “Bond”. Het trompetters en tamboers korps neemt van elke gelegenheid gebruik om zich te laten horen.

1966-1975

Waddinxveen is uitgebreid met de Oranjewijk en de Vondelwijk. Tussen de spoorlijn en het Noordeinde wordt straks alles volgebouwd. Daar zijn ook plannen voor een nieuwe katholieke kerk. In de Oranjewijk, aan de Jan Willem Frisoweg staat een tijdelijke houten kerk, “De Petrus-kapel”. Omdat in de nieuwe wijk niet direct een katholieke school is gebouwd, gaan de oudere kinderen naar de Sint Jozefschool in de Victorwijk. Hier komen zij in contact met de “Catherina van Siëna” en “Charles de Foucauld”. Er is al eens gesproken over een nieuw clubhuis, maar wie gaat dat betalen?

Na de opening van de ontmoetingskerk komt De Petrus kapel leeg te staan. In 1970 slaagt het bestuur erin om eigenaar te worden van De Petrus-kapel voor de toen nog 4000 gulden. Er moet veel gesleuteld, getimmerd en geverfd worden. Diverse firma’s die in de Parochie een bekende naam hebben, leveren diensten en materialen voor zachte tot zeer zachte prijzen. Op 14 maart 1970 wordt het clubhuis geopend.

In 1973 komt er na veel gebakkelei een fusie van vier landelijke scoutingverenigingen. “Scouting Nederland” is de nieuwe gezamen

Palmpasen 1974

Palmpasen 1974

ijke naam; een open organisatie. De aangesloten groepen werden open, dat wil zeggen: Toegankelijk voor alle gezindten.

In 1975 wordt na een verbouwing een deel van het clubhuis verhuurd aan de Wapiti-stam. Een nieuwe scoutinggroep voor leden vanaf 17 jaar. Het zal niet bij een huurcontract blijven zoals later blijkt. De ontwikkeling van het ledenbestand wordt zorgelijk. In deze jaren komen naast de vanaf 1947 aanwezige voetbalvereniging W.S.E. ook andere sporten zoals hockey en tennis op de markt. Verder hebben “Catherina van Siëna” en “Charles de Foucauld” geen speltak meer voor leden die te oud zijn geworden voor de verkenners en de gidsentak.

1976-1985

Bij het 30-jarig bestaan is het leden aantal, inclusief de staf, geslonken tot 45. Daar moet wat aan gedaan worden! Ledenwerving, vooral gericht op kabouters en welpen wordt een groot succes. Er is zelfs een tijdelijke leden stop. Ook kaderwerving is dringend nodig. Aanmeldingen van buiten zijn schaars; de oplossing wordt vooral gevonden in “eigen kweek”.

Groepsfoto 1976 ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan

Groepsfoto 1976 ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan

Gelukkig is het dieptepunt in het leden bestand, in 1976 van korte duur geweest. In 1979 hebben “Catherina van Siëna” en “Charles de Foucauld” meer dan 100 leden.

In 1980 verzocht de Wapiti-stam om opneming in de Stichting Sint Victor. Een welkome aanvulling, die nog wordt versterkt door de oprichting van de gemengde groep Rowan/Sherpha’s (afdeling Chinchilla’s). Voortaan zijn onze leden die 15 jaar worden, niet meer gedwongen om afscheid te nemen. De serie is nu compleet. De namen “Catherina van Siëna”, “Charles de Foucauld” en Wapiti-stam blijven gehandhaafd, want het betreft in vorm en praktijk zelfstandige scoutinggroepen, samenwerkend onder de “paraplu” van een stichting. De lustrumviering van 1981 is een groot succes en daarom ook aansporing om enthousiast verder te gaan.

De groei van het ledenaantal en de komst van de Rowan/Sherpa’s hebben de aanpassing van het gebouw noodzakelijk gemaakt. Daarnaast vraagt het onderhoud dikwijls veel tijd van vrijwilligers. Een van de hoogtepunten is in 1983 de aanleg van de hete luchtverwarming. Het verdwijnen van de oliekachels was een opluchting.

Het jaar 1986 begon al goed, we hadden een gezamenlijk zomerkamp in het vooruitzicht. We zouden met de hele groep van 28 juni t/m 5 juli naar Heure (België) gaan.

Het kamp lied uit 1986: (melodie: Ai ai olga…)
Ai, ai Vicky, we gaan op avontuur
We willen met je spelen
Het liefst in de natuur

Met jouw wil ik een bosspel spelen,
Klimmen en de kano delen.

Ai, ai Vicky, we gaan op avontuur
We willen met je spelen
Het liefst in de natuur

Om meer activiteiten te kunnen doen op zomerkamp werd bij de gidsen een autowas actie gehouden. Onder het motto: “Wij wassen uw auto in een flits, wij gaan op kamp en u maakt de blits”. In 1986 wordt een nieuwe speltak geboren; dit waren de “bevers”. De “bevers” hebben als thema de wereld van Lange Doener. Een spelaanbod voor kinderen van 5 t/m 7 jaar. Het is een fantasiewereld in en rondom het huis van Lange Doener: Hotsjietonia.

JOTA 1994

JOTA 1994

Bij de kabouters en welpen heeft men keer op keer te maken met een ledenstop. Scouting Nederland heeft een nieuw spelaanbod voor deze leeftijdsgroep: De esta’s, met het thema “wat je draagt, dat ben je”. In 1993 wordt gestart met het draaien van deze speltak, er wordt gekozen om op vrijdag avond te gaan draaien.

De JOTA is nooit vergeten door ons. Daarom deden wij dan ook ieder jaar weer aan mee. In 1994 hebben we een record hoogte gehaald van maar liefst 29 meter!

Vanaf nu ontbreekt er nog een groot gedeelte, we werken eraan!

1985-1999

Dit onderdeel ontbreekt helaas nog, wij proberen het zo snel mogelijk op orde te krijgen!

1999-2010

In 2006 hebben we ons 60-jarig jubileum groots gevierd. Met de ruim 150 leden van onze vereniging zijn we afgereisd naar het Belgische Westmalle om een week lang op jubileumkamp te gaan.

jubileumkamp Westmalle 2006 groepsfoto

2010-2015

Scouting bestond in 2010 maar liefst 100 jaar in Nederland! In mei hebben we dit gevierd met een jubileumbivak met de gehele vereniging. Dit weekend stond in het teken van Vicky de Viking.

In 2014 werd er besloten dat we volledig zullen ‘overgaan’ tot de nieuwe Scoutfit uniformen van Scouting Nederland. Ze zullen onze welbekende blauwe sweater en geel T-shirt gaan vervangen. We willen op deze manier meer eenheid uitstralen en beter herkenbaar zijn bij evenementen en acties. In het voorjaar van 2015 zullen de nieuwe uniformen worden ingevoerd.

2016

In 2016 hebben we ons 70-jarig jubilieum gevierd met een spetterend zomerkamp in Didam!

2022

Dit jaar bestaan we alweer 75 jaar, we vieren dit groots met een jubileum zomerkamp!

Toekomst

Wil jij deel uit maken van onze toekomstige ‘geschiedenis’? Laat je uitdagen en neem eens een kijkje op ons clubhuis bij één van onze opkomsten!