Bestuur

Stichtingsbestuur

Het Stichtingsbestuur draagt zorg voor het beheer van het clubhuis en faciliteert deze aan de Vereniging. In nauwe samenwerking met het Verenigingsbestuur zorgt zij hiernaast voor andere zaken als bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen, subsidies en het contact onderhouden met de brandweer.

Bestuursleden

Vacant! (voorzitter)
Arthur van Pruissen (penningmeester)
Ferdi Karskens (secretaris)

Verenigingsbestuur

Het Verenigingsbestuur is verantwoordelijk gesteld voor het dagelijks reilen en zeilen van de groep. In samenwerking met het stichtingsbestuur en de overige kaderleden zorgen zij voor evenwichtige groep die alle faciliteiten voorhanden heeft om de doelstelling van de vereniging te behartigen. Ook is de Vereniging verantwoordelijk voor het innen van de contributie.

Bestuursleden

Ferdi Karskens (secretaris)
Eric te Pas (algemeen bestuurslid)
Evelien Driesen (algemeen bestuurslid)
Edwin Bravenboer (algemeen bestuurslid)